Robotyka w szkole

W poniedziałki w sali 201 odbywają się zajęcia z Robotyki. Uczniowie klas 7 i 8 (10 osób – lista jest już zamknięta) uczą się składania robotów. Kolejnym krokiem w nauce robotyki będzie programowanie i sterowanie robotami.  Uczniowie do końca pierwszego półrocza złożą i zaprogramują ok 5 robotów.