Doradztwo zawodowe

Odkryj bezpłatną bazę kilkuset zawodów. Wejdź na stronę MAPA KARIER!

 

 

Oferta edukacyjna Miasta Torunia dla absolwentów szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

 

Nazwa szkoły,

termin drzwi otwartych

Planowane klasy

(profile/zawody)

 Zespół Szkół Samochodowych

ul. Grunwaldzka 25b,

87-100 Toruń

www.zssam-torun.org

14.03.2019r.  godz. 11.00 – 13.30, Arena Toruń

1.    technik pojazdów samochodowych

2.    technik mechanik

3.    mechanik pojazdów samochodowych

4.    elektromechanik pojazdów samochodowych

5.    kierowca mechanik

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

ul. Osikowa 15,

87-100 Toruń

www.zsgh.torun.pl

25.04.2019r. godz. 9.00- 15.00, ZSGH

1.technik żywienia i usług gastronomicznych

2.technik hotelarstwa

3.   technik organizacji turystyki

4.kucharz

5.cukiernik

Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych im. prof. Sylwestra Kaliskiego

ul. Św. Józefa 26

87-100 Toruń

www.zsmeie.torun.pl

25.04.2019r.  godz. 10.00 – 14.00, ZSMEiE

1.    technik informatyk

2.    technik programista

3.    technik mechatronik

4.    technik automatyk (programowanie robotów)

5.    technik elektronik (programowanie systemów mikroprocesorowych)

6.    mechatronik

7.    elektryk

Zespół Szkół Technicznych

ul. Legionów 19/25

87-100 Toruń

www.zst.torun.pl

12-13.04.2019r.  godz. 9.00-14.00, ZST

1.   technik budownictwa (projektowanie użytkowe)

2.   technik geodeta

3.   technik logistyk (certyfikowana klasa mundurowa)

4.   technik teleinformatyk

5.   dekarz

6.   murarz-tynkarz

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska

ul. Batorego 43/49,

87-100 Toruń

www.zsis.edu.pl

22.03.2019r.  godz. 10.00-14.00, ZSIŚ

10.05.2019r.  godz. 10.00-14.00, ZSIŚ

1. technik architektury krajobrazu

2. technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

3. technik inżynierii środowiska i melioracji

4. technik weterynarii

5. technik energetyk (pod patronatem PGE)

6. operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Zespół Szkół Ekonomicznych

ul. Grunwaldzka 39,

87-100 Toruń

www.zset.pl

28.03.2019 r.  godz. 9.00 – 13.00, ZSE

18.05.2019 r. godz. 9.00 – 13.00, ZSE

1.    technik ekonomista

2.    technik handlowiec

3.    technik rachunkowości

4.    technik usług fryzjerskich

5.    fryzjer

6.    sprzedawca       

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Nr 13

ul. Targowa 36/38,

87 – 100 Toruń

www.zsoit13-torun.vizz.pl

13.04.2019r., godz. 9.30, ZSOiT Nr13

1.    technik informatyk

2.    technik grafiki i poligrafii cyfrowej

3.    technik organizacji reklamy/technik procesów introligatorskich

4.    klasa wioślarsko – kolarska (liceum)

5.    klasa sportowa piłka nożna (liceum)

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika

ul. Zaułek Prosowy 1

87-100 Toruń

www.1lo.torun.pl

23.03. 2019r., godz. 10.00-13.00, I LO

1.    humanistyczna

2.    matematyczno-fizyczno-informatyczna

3.    matematyczno-geograficzna

4.    medialno-artystyczna

5.    biologiczno-chemiczna

II Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi

ul. Kosynierów Kościuszkowskich 6

87-100 Toruń

www.drugielo.torun.pl

29.03.2019r.,  godz. 12.00 – 16.00, II LO

1.    policyjna

2.    psychologiczno-pedagogiczna

3.    stewardess i stewardów

III Liceum Ogólnokształcące

im. S. B. Lindego

ul. Raszei 1

87-100 Toruń

www.3lo.torun.pl

13.04.2019 r., godz. 10:00- 12:30, III LO

1.    językowo- humanistyczna

2.    artystyczna/ bezpieczeństwo wewnętrzne

3.    językowo – medialna

4.    biologiczno – medyczna

IV Liceum Ogólnokształcące

 im. Tadeusza Kościuszki

ul. Warszawska 1/5,

87-100 Toruń

www.orion.loiv.torun.pl

06.04.2019r., godz. 9.00-12.00, IV LO

1.    biologiczno – chemiczna „medyczna”

2.    lingwistyczno – społeczna

3.    ekonomiczno – językowa

4.    matematyczno – fizyczno – językowa „autorska”

5.    matematyczno – fizyczno – informatyczna „uniwersytecka”

 V Liceum Ogólnokształcące

im. Jana Pawła II

ul. Sienkiewicza 34

www.vlo.torun.pl

06.04.2019r., godz. 11.00, V LO

1.    humanistyczno-prawnicza

2.    biznesowo-ekonomiczna

3.    lingwistyczna

4.    medyczno-biologiczna

VI Liceum Ogólnokształcące

im. Zesłańców Sybiru

ul. Wojska Polskiego 47a

87-100 Toruń

www.vilo.torun.pl

Termin drzwi otwartych zostanie ustalony później

1.   mundurowa

2.   ogólna

VII Liceum Ogólnokształcące i

m. Wandy Szuman

ul. Batorego 39b

87-100 Toruń

www.7lo.torun.pl

06.04.2019r., godz. 9:00-13:00, VII LO

1.    humanistyczno-medialna

2.    językowo-turystyczna

3.    biologiczno-medyczna

4.    pedagogiczna (integracyjna)

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego

 i VIII Liceum Ogólnokształcące

ul. Grunwaldzka 33/35

87 – 1000 Toruń

www.8lo.torun.pl

27.04.2019r., godz. 10.00 – 13.00, ZSPS i VIII LO

5.    ratowniczo-medyczna

6.    medyczna

7.    biznesowo-multimedialna

8.    prawno-obywatelska

9.    matematyczno-fizyczna

10.  teatralno-dziennikarska

11.  technik fotografii i multimediów

IX Liceum Ogólnokształcące

im. Kazimierza Jagiellończyka

ul. Rydygiera 12 a,

87-100 Toruń

www.ixlo.torun.pl

22.03.2019r.,  godz. 12.00-15.00, IX LO

23.03.2019r.,  godz.  9.00-11.00, IX LO

1.    zdrowie i uroda

2.    humanistyczno-pedagogiczna

3.    ogólna z językiem hiszpańskim

X Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Stefana Banacha

pl. Św. Katarzyny 9

87-100 Toruń

www.xlo.torun.pl

13.04.2019r. godz. 9.00-13.00,  X LO

1.    matematyczno-fizyczno-informatyczna

2.    matematyczno-fizyczna (dwujęzyczna)

3.    biologiczno-chemiczna

4.    społeczno-prawna (dwujęzyczna)

5.    matematyczno-lingwistyczna (dwujęzyczna)

6.    matematyczno-biologiczno-chemiczna

7.    biologiczno-geograficzna (sportowa)

8.    ogólna

Centrum Kształcenia Ustawicznego

ul. Plac św. Katarzyny 8

87-100 Toruń

www.cku.torun.pl

Dla osób od 16 roku życia:

1. ogólna (liceum)

2. kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ)