Samorząd klas 1-3

Samorząd Uczniowski klas I – III
Szkoły Podstawowej nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Toruniu

 

Opiekunowie samorządu:

Anna Marcinkowska

Karolina Synik

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego klasy I- III
w roku szkolnym 2019/2020

Cel główny:

 • Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I- III

Cele szczegółowe:

 • Reprezentowanie ogółu uczniów klas I- III Szkoły Podstawowej nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Toruniu
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania uczniów w młodszym wieku szkolnym
 • Stwarzanie warunków do aktywności, samooceny i samokontroli od pierwszych lat nauki szkolnej
 • Wczesne przygotowanie uczniów szkoły do udziału w pracach samorządu uczniowskiego
 • Uczenie samorządności na terenie szkoły i poza nią
 • Wdrażanie do odpowiedzialności moralnej, poszanowania odrębności przekonań, tolerancji
 • Zagwarantowanie uczniom przestrzegania praw ucznia wynikających ze Statutu Szkoły oraz innych aktów prawnych (Konwencja Praw Dziecka)
 • Kształcenie modelu ucznia aktywnego, umiejętnie współpracującego w zespole
 • Realizowanie zadań związanych z edukacją społeczną, regionalną, zdrowotną i ekologiczną

 

Termin realizacji Forma realizacji
Wrzesień
 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
 • Wybory samorządów klasowych
 • Apel wychowawczo-organizacyjny
 • Dzień Chłopaka
Październik
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Pasowanie na ucznia
Listopad
 • Dzień Życzliwości
 • Święto Patrona
 • Andrzejki -wróżby na korytarzu
Grudzień
 • Mikołajki „W czapce Mikołaja każdemu do twarzy”
 • „Najpiękniejsza bombka świąteczna wykonana własnoręcznie na szkolną choinkę” – konkurs
Styczeń
 • Zabawa karnawałowa 1-3
 • Apel wychowawczy podsumowujący I semestr
Luty
 • Walentynkowe  niespodzianki „Liścik dla ulubionej koleżanki i kolegi”
Marzec
 • Dzień Kobiet –  „Kwiatek dla mojej Pani” wykonanie upominków dla wszystkich pań pracujących w szkole
Kwiecień
 • Święto Ziemi. Plakat – apel wychowawczy nt. recyklingu
Maj
 • Apel wychowawczy
 • Konkurs plastyczny „Portret mojej mamy”
Czerwiec
 • Apel podsumowujący osiągnięcia uczniów w II semestrze. Przygotowanie dyplomów i nagród dla członków samorządu najbardziej  zaangażowanych w pracę w mijającym roku
 • Akademia na zakończenie roku szkolnego 2016/2017

 

Ponadto przewidziano spotkania „Trójek klasowych” przynajmniej dwa razy w semestrze podczas, których uczniowie wraz z opiekunami będą dyskutować na tematy związane z pracą Samorządu Uczniowskiego.