Kalendarz konkursów kl. 1-3

Kalendarz konkursów klas I – III SP nr 18

Rok szkolny 2019 /2020

 

Lp. Nazwa i tematyka Klasa Poziom Termin Nauczyciele odpowiedzialni
1. Szkolny konkurs plastyczny „Wspomnienia z wakacji” I-III IX A.Jamroży, M.Strom, K.Synik
2. Szkolny konkurs plastyczny „Jestem bezpieczny” I IX A.Marcinkowska, A.Jamroży, M.Strom
3. Szkolny konkurs wiedzy „Jestem bezpieczny” II-III IX A.Marcinkowska, A.Jamroży, M.Strom
4. Szkolny konkurs plastyczny –zakładka do książki A. Fiedlera I – III XI J.Domagała, A.Drozdecka, A.Karczewska, M.Peplińska
5. Szkolny konkurs wiedzy o A.Fiedlerze II – III XI K.Mączyńska, M.Błaszkowska

M.Strom

6. Szkolny konkurs plastyczny „Misie wierszem malowane” I-III

 

XI

 

K.Mączyńska,  J.Domagała, A.Drozdecka, M.Budzyńska
7. Szkolny konkurs „Znam i lubię baśnie Andersena” I-III II A.Jamroży, M.Peplińska
8. Konkurs wiedzy o Toruniu I-III II A.Karczewska, J.Domagała, I.Lewicka, M.Strom
9. Szkolny konkurs pięknego czytania I-III III K.Mączyńska, M.Błaszkowska, A.Drozdecka, J.Domagała
10. Szkolny konkurs ekologiczny I-III IV

 

A.Karczewska, A.Jamroży, M.Peplińska, K.Synik
11. Konkurs „Matematyka na 6” I-III IV A.Karczewska, M.Błaszkowska, I.Lewicka, M.Budzyńska
12. Szkolny konkurs poprawnego pisania I-III V J.Domagała, A.Drozdecka, K.Synik

M.Błaszkowska

13. Szkolny konkurs interpretacji prozy i poezji dziecięcej I-III V M.Peplińska, M.Olszewska, M.Budzyńska
14. Wesoła tabliczka mnożenia II-III V A.Jamroży