Regulaminy

 

Regulaminy obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 18 w Toruniu:

 

Regulamin Biblioteki

Regulamin Świetlicy

Regulamin Stołówki

Regulamin szczęśliwego numerka

Regulamin korzystania ze szkolnych szafek

Regulamin korzystania w dziennika elektronicznego