Pedagog

„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż.”
Janusz Korczak

Wszystkie dzieci i rodziców, którzy doświadczają trosk, niepewności lub niewiedzy, chcą podzielić się swoimi radościami czy przeżyciami. Wszystkich, którzy szukają wsparcia lub potrzebują wysłuchania zapraszamy do spotkania z pedagogiem szkolnym.
Wspólnie poszukamy rozwiązań.