Dzieci niepełnosprawne

Linki do ciekawych stron:

Jak funkcjonuje dziecko z zespołem Aspergera i jego otoczenie

Jak świat widzą dzieci z autyzmem

Wspaniali ludzie