Narkomania — Pomoc Rodzinie, Infolinia Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”
○ 800 120 359
○ Czynny codziennie pon.–pt. w godzinach 10.00–20.00, soboty 10.00–19.00.
○ połączenie bezpłatne.