Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia” (przemoc, przemoc w rodzinie, przemoc w relacjach)
○ 800 120 002 – telefon zaufania (czynny przez całą dobę)
○ niebieskalinia@niebieskalinia.info – poradnia mailowa
○ 22 250 63 12 – telefon dla specjalistów (czynny środy – 10.00–13.00)
○ koordynatorzy@niebieskalinia.info – poradnia mailowa dla specjalistów