Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
○ ul. Prosta 4
○ 87-100 Toruń
○ tel. 56-622-29-91, 56-621-12-30
○ Środa 13.00.-17.00