OBIADY – październik 2022r. – 19 dni

WPŁATY ZA OBIADY DOKONUJEMY PRZELEWEM W DNIACH 20.09.- 29.09. 2022r.

Nr konta do przelewu: 19 1160 2202 0000 0004 7346 3282

Kwota za obiady na październik:

Uczniowie – 95 zł

W tytule przelewu należy podać:

1. Obiady za październik 2022r.

2. Imię i nazwisko ucznia oraz klasa.

Prosimy o terminowe wpłaty, opłata wpłacona po wyznaczonym terminie, będzie zwracana na Państwa konto.