OBIADY – KWIECIEŃ 2024r.- 20 dni

WPŁATY ZA OBIADY DOKONUJEMY PRZELEWEM                W DNIACH 19.0– 28.03.2024r.

Nr konta do przelewu: 19 1160 2202 0000 0004 7346 3282

Kwota za obiady na kwiecień

Uczniowie- 100 

W tytule przelewu należy podać :

1. Obiady za KWIECIEŃ 2024r.

2. Imię i nazwisko ucznia oraz klasa.

PRZYPOMINAMY O TERMINOWYCH WPŁATACH!!!

Nieterminowe wpłaty będą zwracane na konto rodziców/opiekunów.