Hymn szkoły
Data: 01.26.2022

Co dzień nowe zdobywamy wiadomości

I wciąż wzrasta, ogromnieje w nas ciekawość:

Jaki świat jest dzisiaj, jaki był przed laty?

Co zdobyli ludzie, o czym milczą daty?

Coraz więcej chcemy widzieć,

Coraz więcej chcemy wiedzieć

Coraz więcej mamy pytań i do rozwiązania zadań.

Jak pan Fiedler wyruszamy na wyprawy,

Poznajemy nowe słowa, wzory, prawa.

Coraz szerzej świat otwiera się przed nami,

Co dzień nowych praw jesteśmy odkrywcami,

Coraz szerzej świat otwiera się przed nami,

Co dzień nowe prawdy odkrywamy.

Numer konta Rady Rodziców

Numer konta Rady Rodziców

Rada Rodziców w Szkole Podstawowej nr 18 w Toruniu posiada konto na które można dokonywać wpłat. Numer konta Rady Rodziców: 29 1160 2202 0000 0005 2584 6594

Uchwała Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta

Uchwała Nr 708/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 5 w Toruniu im. Arkadego Fiedlera, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Arkadego Fiedlera i Gimnazjum Nr 18 w...

Wnioski

Wnioski

Wniosek – Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej –  2023/2024 Załącznik – Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy oraz upoważnienie do odbioru dziecka ze Szkoły Podstawowej nr 18 w Toruniu – 2023/2024 Wniosek o wydanie legitymacji szkolnej Wniosek o wymianę...

Regulaminy obowiązujące w szkole

Regulaminy obowiązujące w szkole

Regulamin działalności Szkolnego Klubu Mediatora Regulamin monitoringu szkolnego Regulamin Biblioteki Regulamin Świetlicy Regulamin Stołówki Regulamin szczęśliwego numerka Regulamin klubu wolontariatu Regulamin korzystania z telefonów komórkowych Regulamin korzystania...