Co dzień nowe zdobywamy wiadomości

I wciąż wzrasta, ogromnieje w nas ciekawość:

Jaki świat jest dzisiaj, jaki był przed laty?

Co zdobyli ludzie, o czym milczą daty?

Coraz więcej chcemy widzieć,

Coraz więcej chcemy wiedzieć

Coraz więcej mamy pytań i do rozwiązania zadań.

Jak pan Fiedler wyruszamy na wyprawy,

Poznajemy nowe słowa, wzory, prawa.

Coraz szerzej świat otwiera się przed nami,

Co dzień nowych praw jesteśmy odkrywcami,

Coraz szerzej świat otwiera się przed nami,

Co dzień nowe prawdy odkrywamy.