WARTO ZADBAĆ O SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ

W Szkole Podstawowej nr 18 realizujemy program zajęć doradztwa zawodowego dla uczniów klas 7-8 (podczas zajęć doradztwa zawodowego) oraz program orientacji zawodowej dla klas 4-6 (podczas zajęć z wychowawcą).
Podczas tych zajęć uczniowie uczą się m.in. jak zaplanować swoją dalszą edukację oraz karierę zawodową, jak uzyskać informacje na temat swoich mocnych stron, talentów i w jaki sposób wykorzystać je w planowaniu dalszej edukacji oraz otrzymują informacje na temat aktualnych wymagań rynku pracy i możliwości dróg kształcenia.