Komunikat nr 2

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. 

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów.  

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.  

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. 

Otrzymane wsparcie finansowe Szkoła Podstawowa nr 18 przeznaczyła na zakup sprzętu w celu rozszerzenia wachlarza możliwości edukacyjnych szkoły. W pierwszej transzy (60% otrzymanego wsparcia) przeznaczono na zakup: 

  • nagłośnienia do sal; 
  • nagłośnienia oraz mikrofonów do przeprowadzania wszelkiego rodzaju konkursów i imprez okolicznościowych; 
  • mikrofony kierunkowe; 
  • radioodtwarzaczy; 
  • tablic białych suchościeralnych; 
  • aparat fotograficzny z funkcją kamery z akcesoriami (lampa, statyw, grip, gimbal) ; 
  • sprzęt oświetleniowy z ekranem przenośnym Green Screen wraz ze statywem do mocowania tła; 
  • szafy do przechowywania. 

Powyższy sprzęt jest już i będzie nadal wykorzystywany podczas lekcji informatyki oraz pozostałych zajęć, które są prowadzone w naszej szkole. Efekty pracy ze sprzętem zakupionym w ramach programu będzie można zobaczyć w naszych mediach społecznościowych – szkolnej stronie na Facebooku oraz Instagramie

#laboratoriaprzyszłości