W dniu 19.09.2022 r. nasi doradcy zawodowi uczestniczyli w Wojewódzkiej Konferencji Doradców Zawodowych „Relacje między rynkiem pracy a zadaniami szkoły” organizowanej przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Celem konferencji było m.in.: podkreślenie znaczenia poznawania własnych zainteresowań i predyspozycji zawodowych, poszerzenie wiedzy na temat dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, promowanie uczenia się przez całe życie 📚🖍📐