STYPENDIUM SZKOLNE
Data: 08.29.2023

 Wnioski o stypendia szkolne mogą składać rodzice uczniów, prawni opiekunowie, a także pełnoletni uczniowie szkół publicznych i niepublicznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ul. Słowackiego 114, a także Rejonach Pomocy Środowiskowej w dniach 1-15.09.2023 w godz. 7.30 -14.00.  

Wniosek o stypendium szkolne wraz z załącznikami można pobrać z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu przy ul. Słowackiego 114 lub ze strony www.mopr.torun.pl. Wnioski są też dostępne na stronie internetowej szkoły. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (600 zł na osobę w rodzinie) oraz w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje m.in: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna. 

Więcej informacji http://www.mopr.torun.pl/formy-wsparcia/stypendia-i-zasi%C5%82ki-szkolne 

W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań, prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Toruniu tel: (56) 650 85 65 lub 66 wew. 112 

Konkurs SPEEDCUBING 2024

Konkurs SPEEDCUBING 2024

17 KWIETNIA 2024 R. (w środę) odbędzie się II szkolny konkurs układania kostki Rubika - SPEEDCUBING 2024. Konkurs ma na celu zachęcanie uczniów do układania kostki Rubika i poznawania algorytmów, które pozwalają na jej ułożenie. Organizatorami konkursu są nauczyciele...

Zajęcia na temat oszczędzania

Zajęcia na temat oszczędzania

W dniu 4.04.2024 uczennice z Liceum Lindego Toruń przeprowadziły w naszej szkole zajęcia na temat oszczędzania dla uczniów z klas 7. Zajęcia były realizowane w ramach projektu Zwolnieni z Teorii. W ciekawy sposób omówiono możliwości planowania i dysponowania...

1 miejsce w IV Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim

1 miejsce w IV Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim

Uczennica klasy 3a integracyjnej Michalina Ordon zdobyła 1 miejsce w IV Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim "Jan Marcin Szancer. Król ilustratorów, malarz dziecięcych marzeń, kreator baśniowych światów." Michalinka na konkurs przesłała filmik z interpretacją wiersza...

Film z konkursu recytatorskiego

Film z konkursu recytatorskiego

Interpretacja wiersza Juliana Tuwima "Spóźniony słowik"-  Michalina Ordon kl. 3a SP 18 - 1 miejsce w IV Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim "Jan Marcin Szancer. Król ilustratorów, malarz dziecięcych marzeń, kreator baśniowych światów.

Safer Internet

Safer Internet

Dni Bezpiecznego Internetu w szkole. W marcu braliśmy udział w lekcjach DBI w szkole z Polskie Centrum Programu "Safer Internet" . W dniu 22.03.2024 uczniowie klas 4-6 mogli wziąć udział w lekcji pt. ,,Cyberprzemoc. Co mogę zrobić i jak reagować", a w dniach...