Usprawiedliwianie nieobecności ucznia
Data: 11.02.2023

Usprawiedliwianie nieobecności ucznia w e-Dzienniku

!! Zgodnie z pkt.2 §13 „Regulaminu korzystania z dziennika elektronicznego”:

„Rodzic (prawny opiekun) osobiście odpowiada za swoje konto w dzienniku elektronicznym. Zobligowany jest do nieudostępniania loginu i hasła osobom nieupoważnionym, w tym swojemu dziecku.”

Procedura usprawiedliwiania przez rodzica/opiekuna prawnego zarejestrowanych w systemie nieobecności ucznia – poprzez przeglądarkę

 • Zaloguj się do systemu UONET+ jako rodzic i przejdź do Witryny ucznia i rodzica.
 • W bocznym menu wybierz zakładkę Frekwencja.
 • Wyświetl w tabeli tydzień, w którym Twoje dziecko było nieobecne.
 • Zaznacz pola wyboru przy tych nieobecnościach, które chcesz usprawiedliwić. Wszystkie lekcje w dniu
  możesz szybko wybrać poprzez zaznaczenie pola wyboru w nagłówku dnia tygodnia.

Pola wyboru w wierszu nagłówkowym tabeli frekwencji wyświetlają się tylko w dniach, w których uczeń był nieobecny oraz w dniach po dniu bieżącym (pod warunkiem, że w jednostce włączona jest obsługa usprawiedliwień).

 • Aby usprawiedliwić zaznaczone lekcje, kliknij znajdujący się pod tabelą przycisk Usprawiedliw.
 • W wyświetlonym oknie wypełnij pole Treść i kliknij przycisk Wyślij do wychowawcy.

Usprawiedliwiane nieobecności zostaną oznaczone ikoną

jako oczekujące na decyzję wychowawcy.

Wychowawca może usprawiedliwienie rodzica zatwierdzić lub odrzucić.


Jeśli usprawiedliwienie zostanie zatwierdzone, to wpis nieobecności nieusprawiedliwionej (-) zmieni się na wpis nieobecności usprawiedliwionej (u). Zmieni się również odpowiednio kolor podświetlenia lekcji (z pomarańczowego na żółty).

Jeśli wychowawca odrzuci usprawiedliwienie, to ikona

przy lekcji zmieni się na ikonę

PROCEDURA USPRAWIEDLIWIANIA W APLIKACJI MOBILNEJ DZIENNICZEK VULCAN

Jeśli jesteś zarejestrowanym rodzicem (opiekunem) w systemie Vulcan szkoły, do której uczęszcza dziecko, najszybciej nieobecność usprawiedliwić można w aplikacji Dzienniczek Vulcan.

 • Uruchamiamy aplikację
 • Na ekranie początkowym aplikacji wybieramy pozycję NOWE WPISY FREKWENCYJNE  -> ZOBACZ WSZYSTKIE WPISY FREKWENCJI
 • W poszczególnych dniach (za pomocą opcji TYDZIEŃ, MIESIĄC, ROK znajdujemy dzień z nieobecnością i zaznaczamy WSZYSTKIE pola z godzinami nieobecności. Gdy już zaznaczymy wszystkie, naciskamy przycisk USPRAWIEDLIW
 • W polu treść usprawiedliwienia wpisujemy powód nieobecności dziecka na usprawiedliwianych zajęciach. Na koniec akceptujemy nasze usprawiedliwienie poprzez naciśnięcie przycisku (7)

Linki do wideo:

Projekt „Rodzina w Centrum 3”

Projekt „Rodzina w Centrum 3”

Polecamy! W Toruniu realizowany jest projekt "Rodzina w Centrum 3". W ramach projektu można skorzystać m.in. z poradnictwa psychologicznego, logopedycznego, mediacji rodzinnych, warsztatów socjoterapeutycznych. Projekt realizowany jest przez Toruńskie Centrum Usług...

Podejmij wyzwanie o natury dbanie

Podejmij wyzwanie o natury dbanie

Podjęliśmy wyzwanie! Nasza szkoła SP nr 18 im. Arkadego Fiedlera została nominowana przez Przedszkole Miejskie nr 13 w Toruniu do udziału w konkursie na EKO CHALLENGE pn. „Podejmij wyzwanie o natury dbanie” organizowanym przez Stowarzyszenie Tilia oraz Szkoła Leśna na...

Wizyta 3c w Poznaniu cz.2

Wizyta 3c w Poznaniu cz.2

c.d. Podczas wycieczki do Poznania klasa 3a integracyjna z SP 18 wraz z kolegami i koleżankami kl. 3c ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Poznaniu - Społeczna Jedynka Poznań odwiedziły Puszczykówko – miejsce, w którym mieszkał Arkady Fiedler. Po domu i muzeum...

Wizyta 3c w Poznaniu cz.1

Wizyta 3c w Poznaniu cz.1

W kwietniu klasa 3c ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Poznaniu - Społeczna Jedynka Poznań niezwykle gościnnie przyjęła naszych uczniów z klasy 3a integracyjna w swojej szkole. Dwudniowa wycieczka odbyła się ramach realizacji  projektu "Integracyjne wędrówki...

Nabór do klas pierwszych

Nabór do klas pierwszych

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 w Toruniu ogłasza nabór do klas pierwszych: integracyjnej, ogólnodostępnej, sportowej o profilu pływackim. Rekrutacja elektroniczna do klas pierwszych rozpoczyna się 4 marca 2024 r. od godziny 12.00 i będzie trwała do 15 marca 2024 r....

Nabór do oddziałów przedszkolnych

Nabór do oddziałów przedszkolnych

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 w Toruniu ogłasza nabór do oddziałów przedszkolnych: Od 4 marca 2024 r. rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli miejskich oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń. Składanie wniosków...