Nabór do oddziałów przedszkolnych

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 w Toruniu ogłasza nabór do oddziałów przedszkolnych:

Od 4 marca 2024 r. rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli miejskich oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń. Składanie wniosków o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych potrwa do 15 marca 2024 r. do godziny 15.00. Na stronie miasta został ogłoszony komunikat pn. „Nabór do przedszkoli i klas pierwszych”. Link do komunikatu: https://www.torun.pl/pl/nabor-do-przedszkoli-i-klas-pierwszych-3

Rekrutacja będzie odbywała się przy pomocy systemu informatycznego. Wnioski wraz
z odpowiednimi oświadczeniami potwierdzającymi kryteria, po zarejestrowaniu na stronie naboru kandydata: www.torun.przedszkola.vnabor.pl składamy w sekretariacie szkoły do 15.03.2024 r. do godziny 15.00. Proszę pamiętać o podpisach obojga rodziców. Osoby posiadające Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany mogą złożyć wniosek bez potrzeby osobistego stawiennictwa z wnioskiem w wybranej placówce. Wniosek składany w formie elektronicznej (w zależności od sytuacji rodzinnej) wymaga elektronicznego potwierdzenia wniosku przez obojga rodziców.

Szczegółowy harmonogram postępowań rekrutacyjnych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych określa zarządzenie Prezydenta Miasta Torunia
nr 11 z dnia 24 stycznia 2024 r. – https://bip.torun.pl/zarzadzenie/56226/zarzadzenie-nr-11-2024

W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych nie obowiązują regulacje związane z obwodem, w którym zamieszkuje dziecko.

Dziecko z listy kandydatów zakwalifikowanych do danego przedszkola zostaje przyjęte do tego przedszkola, jeżeli rodzic w terminie do 16 kwietnia 2024 r. do godz. 15.00 potwierdzi wolę przyjęcia dziecka, dostarczając do przedszkola wypełniony formularz (formularz Potwierdzenie Woli dostępny w Plikach do pobrania na stronie kandydata).

Potwierdzenie woli rodzice mogą złożyć na trzy sposoby opisane na str. 5 i 6 Zasad rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń dostępnych w Plikach do pobrania na stronie kandydata.

Brak potwierdzenia woli przez rodzica w wyznaczonym terminie będzie skutkował nieprzyjęciem dziecka do danego przedszkola.

Rodzice dzieci nieprzyjętych mogą odwołać się od wyników postępowania rekrutacyjnego          

Prawo oświatowe przewiduje dwustopniową procedurę odwoławczą. Rodzice dzieci nieprzyjętych do wybranego przedszkola mogą w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola. Komisja rekrutacyjna musi sporządzić takie uzasadnienie w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku – art. 158 ust. 6-7 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Uzasadnienie musi zawierać przyczyny odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

W terminie 3 dni od otrzymania uzasadnienia sporządzonego przez komisję rekrutacyjną, rodzice mogą odwołać się od wydanego przez nią rozstrzygnięcia – art. 158 ust. 8 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym ma na rozpatrzenie odwołania 3 dni od dnia jego otrzymania. Po rozpatrzeniu odwołania dyrektor wydaje decyzję administracyjną:

  • przyjmuje dziecko do przedszkola,
  • podtrzymuje decyzję komisji rekrutacyjnej o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola.
Dziękujemy ósmoklasistom!

Dziękujemy ósmoklasistom!

Dziękujemy naszym wspaniałym ósmoklasistom, którzy działali w Samorządzie Uczniowskim, Szkolnym Klubie Wolontariatu ,,Dla Kogoś" i Szkolnym Klubie Mediatora. Brawo dla Was! kl. 8 a: Weronika B., Kalina D., Patrycja P., Anna P., Kornelia S., Nadia W.; kl. 8 b: Mateusz...

Uczniowie przekazali dary

Uczniowie przekazali dary

Uczniowie klasy 7 b w imieniu Szkolnego Klubu Wolontariatu ,,Dla Kogoś” przekazali dary dla podopiecznych Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. ks. Jerzego Popiełuszki. Wolontariat "Dla kogoś"

Przygoda na końskim grzbiecie

Przygoda na końskim grzbiecie

Klasa 3a integracyjna w obecnym roku szkolnym realizuje innowację pedagogiczną "Rodzinni pasjonaci". Siódme rodzinne spotkanie z pasją "Przygoda na końskim grzbiecie" odbyło się 11.05.2024r. w stadninie koni. Do Grabowca zaprosili nas Rodzice Ewy Państwo Agnieszka i...