Konkurs SPEEDCUBING 2024
Data: 04.07.2024

17 KWIETNIA 2024 R. (w środę) odbędzie się II szkolny konkurs układania kostki Rubika – SPEEDCUBING 2024. Konkurs ma na celu zachęcanie uczniów do układania kostki Rubika i poznawania algorytmów, które pozwalają na jej ułożenie. Organizatorami konkursu są nauczyciele informatyki oraz fizyki. Poniżej zamieszczamy Regulamin konkursu:

REGULAMIN KONKURSU „SZKOLNY SPEEDCUBING- EDYCJA II”

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań matematycznych, umiejętności logicznego myślenia, wyobraźni przestrzennej, umiejętności szukania nietypowych sposobów myślenia.

Postanowienia ogólne:

1. Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 18 w Toruniu.

2. Konkurs odbędzie się w sali informatycznej w dniu 17.04.2024r.

3. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-8 SP nr 18 w Toruniu.

Organizacja:

1. Zgłoszenie udziału w sali informatycznej nr 213 do 17.04.2024r.

2. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja.

3. Zawodnicy dostarczają własne kostki w dniu zawodów.

Przebieg konkursu:

1. Ułożenie kostki Rubika w jak najkrótszym czasie.

2. Zabronione jest przekręcanie rogów oraz rozkładanie kostki na fragmenty.

3. Jeżeli zdarzy się uszkodzenie kostki podczas ułożenia, zawodnik może naprawić uszkodzenie i kontynuować ułożenie. Czas naprawy wliczany jest do czasu ułożenia kostki.

4. Zawodnik czeka, aż zostanie wezwany do startu.

5. Zawodnik może obejrzeć kostkę przez 15 sekund przed rozpoczęciem ułożenia.

6.Uruchamia timer, a po ułożeniu go wyłącza.

7. Sędzia informuje zawodnika o osiągniętym wyniku i zapisuje wynik na tablicy wyników.

8. Każdy zawodnik wykonuje 3 ułożenia.

9. Jeśli zawodnik nie ułoży kostki lub przekroczy limit czasowy 3 minut następuje dyskwalifikacja ułożenia.

10. O końcowym wyniku decyduje najlepsza średnia arytmetyczna czasów z 3 ułożeń. Również nastąpi wyróżnienie zawodnika o najlepszym pojedynczym czasie ułożenia.

Projekt „Rodzina w Centrum 3”

Projekt „Rodzina w Centrum 3”

Polecamy! W Toruniu realizowany jest projekt "Rodzina w Centrum 3". W ramach projektu można skorzystać m.in. z poradnictwa psychologicznego, logopedycznego, mediacji rodzinnych, warsztatów socjoterapeutycznych. Projekt realizowany jest przez Toruńskie Centrum Usług...

Podejmij wyzwanie o natury dbanie

Podejmij wyzwanie o natury dbanie

Podjęliśmy wyzwanie! Nasza szkoła SP nr 18 im. Arkadego Fiedlera została nominowana przez Przedszkole Miejskie nr 13 w Toruniu do udziału w konkursie na EKO CHALLENGE pn. „Podejmij wyzwanie o natury dbanie” organizowanym przez Stowarzyszenie Tilia oraz Szkoła Leśna na...

Wizyta 3c w Poznaniu cz.2

Wizyta 3c w Poznaniu cz.2

c.d. Podczas wycieczki do Poznania klasa 3a integracyjna z SP 18 wraz z kolegami i koleżankami kl. 3c ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Poznaniu - Społeczna Jedynka Poznań odwiedziły Puszczykówko – miejsce, w którym mieszkał Arkady Fiedler. Po domu i muzeum...

Wizyta 3c w Poznaniu cz.1

Wizyta 3c w Poznaniu cz.1

W kwietniu klasa 3c ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Poznaniu - Społeczna Jedynka Poznań niezwykle gościnnie przyjęła naszych uczniów z klasy 3a integracyjna w swojej szkole. Dwudniowa wycieczka odbyła się ramach realizacji  projektu "Integracyjne wędrówki...

Nabór do klas pierwszych

Nabór do klas pierwszych

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 w Toruniu ogłasza nabór do klas pierwszych: integracyjnej, ogólnodostępnej, sportowej o profilu pływackim. Rekrutacja elektroniczna do klas pierwszych rozpoczyna się 4 marca 2024 r. od godziny 12.00 i będzie trwała do 15 marca 2024 r....

Nabór do oddziałów przedszkolnych

Nabór do oddziałów przedszkolnych

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 w Toruniu ogłasza nabór do oddziałów przedszkolnych: Od 4 marca 2024 r. rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli miejskich oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń. Składanie wniosków...