REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO KLAS PIERWSZYCH: OGÓLNODOSTĘPNEJ I  SPORTOWEJO PROFILU PŁYWANIE

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO KLAS PIERWSZYCH: OGÓLNODOSTĘPNEJ I  SPORTOWEJO PROFILU PŁYWANIE

Rekrutacja uzupełniająca do klasy ogólnodostępnej i sportowej rozpoczyna się 10 czerwca i potrwa do 17 czerwca 2024 r. do godziny 15.00. Rekrutacja prowadzona jest bezpośrednio w szkole, nie przez system informatyczny.

                                        REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ SPORTOWEJ O PROFILU PŁYWANIE

Do klasy pierwszej sportowej o profilu pływanie przyjmowani są kandydaci, którzy:

  • posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w oddziale sportowym, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  • posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego.
  • uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej – 24 czerwca 2024 r.

Kandydaci nie posiadający orzeczenia lekarskiego nie będą dopuszczeni do udziału
w próbach sprawności fizycznej.

Wniosek, zgodę rodziców i orzeczenie lekarskie należy złożyć w sekretariacie szkoły
w terminie od 10 do 17 czerwca br. Druk wniosku i zgody jest dostępny w sekretariacie szkoły. Wniosek i zgoda powinny być podpisane przez obojga rodziców kandydata.

Kolejne ważne terminy:

24 czerwca 2024 r. – Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej;

26 czerwca 2024 r. – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej;

do 8 lipca 2024 r. – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

11 lipca 2024 r. (do godz.12.00) – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

od 11.07.2024 r. (od godz. 12.00) do 17.07.2024 r. (do godz. 15.00) – Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (druki dostępne
w sekretariacie);

19 lipca 2024 r. (do godz.12.00)  – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

https://bip.torun.pl/zarzadzenie/56226/zarzadzenie-nr-11-2024

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ OGÓLNODOSTĘPNEJ

Wniosek wraz z oświadczeniami należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie od 10 do 17 czerwca br. Druk wniosku i oświadczeń jest dostępny w sekretariacie szkoły. Wniosek i oświadczenia powinny być podpisane przez obojga rodziców kandydata.

Kolejne ważne terminy:

do 8 lipca 2024 r. – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

11 lipca 2024 r. (do godz.12.00) – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

od 11.07.2024 r. (od godz. 12.00) do 17.07.2024 r. (do godz. 15.00) – Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (druki dostępne
w sekretariacie);

19 lipca 2024 r. (do godz.12.00)  – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

https://bip.torun.pl/zarzadzenie/56226/zarzadzenie-nr-11-2024

Dziękujemy ósmoklasistom!

Dziękujemy ósmoklasistom!

Dziękujemy naszym wspaniałym ósmoklasistom, którzy działali w Samorządzie Uczniowskim, Szkolnym Klubie Wolontariatu ,,Dla Kogoś" i Szkolnym Klubie Mediatora. Brawo dla Was! kl. 8 a: Weronika B., Kalina D., Patrycja P., Anna P., Kornelia S., Nadia W.; kl. 8 b: Mateusz...

Uczniowie przekazali dary

Uczniowie przekazali dary

Uczniowie klasy 7 b w imieniu Szkolnego Klubu Wolontariatu ,,Dla Kogoś” przekazali dary dla podopiecznych Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. ks. Jerzego Popiełuszki. Wolontariat "Dla kogoś"

Przygoda na końskim grzbiecie

Przygoda na końskim grzbiecie

Klasa 3a integracyjna w obecnym roku szkolnym realizuje innowację pedagogiczną "Rodzinni pasjonaci". Siódme rodzinne spotkanie z pasją "Przygoda na końskim grzbiecie" odbyło się 11.05.2024r. w stadninie koni. Do Grabowca zaprosili nas Rodzice Ewy Państwo Agnieszka i...

Biwak nad Piławą

Biwak nad Piławą

Klasa 6c wybrała się na dwudniowy biwak nad Piławę????️. Uczniowie sami rozstawili swoje namioty????️, rozpalili ognisko????za pomocą krzesiwa, upiekli też kiełbaski i inne przysmaki. Nie zabrakło również moczenia stóp w rzece, nocnego spaceru po lesie i rozmów przy...