Rekrutacja uzupełniająca do klasy czwartej sportowej o profilu pływanie na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja uzupełniająca do klasy czwartej sportowej o profilu pływanie rozpoczyna się 8 lipca i potrwa do 12 lipca 2024 r. do godziny 15.00.

Do klasy czwartej sportowej o profilu pływanie przyjmowani są kandydaci, którzy:

  • posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w oddziale sportowym, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o treści: dziecko posiada wystarczający stan zdrowia pozwalający na podjęcie nauki w klasie sportowej.
  • posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego.
  • uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej (termin prób sprawności fizycznej podany zostanie w późniejszym terminie).

Kandydaci nie posiadający orzeczenia lekarskiego nie będą dopuszczeni do udziału
w próbach sprawności fizycznej.

Wniosek, zgodę rodziców i orzeczenie lekarskie należy złożyć w sekretariacie szkoły
w terminie od 8 lipca do 12 lipca br. Druk wniosku i zgody jest dostępny w sekretariacie szkoły. Wniosek i zgoda powinny być podpisane przez obojga rodziców kandydata.

Kolejne ważne terminy:

16.07.– 18.07.2024 r. – Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej;

22.07.2024 r. – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej;

02.08.2024 r. (do godz.12.00) – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

od 02.08.2024 r. (od godz. 12.00) do 06.08.2024 r. (do godz. 15.00) – Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (druki dostępne
w sekretariacie);

09.08.2024 r. – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

https://bip.torun.pl/zarzadzenie/56227/zarzadzenie-nr-12-2024

Wniosek do świetlicy na r. szk. 2024/25

Wniosek do świetlicy na r. szk. 2024/25

Szanowni Rodzice i Opiekunowie, rekrutacja dzieci do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2024/25 będzie trwała od 26 czerwca br. do 23 sierpnia br. W myśl przepisów szkoła jest obowiązana zapewnić zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze...

Kronika szkolna klas 1-3

Kronika szkolna klas 1-3

Dobiegł końca rok szkolny 2023/24 . Przedstawiamy migawki ze szkolnych wydarzeń w których uczestniczyli uczniowie klas 1-3, nauczyciele i rodzice. To kolejna odsłona Kroniki szkolnej klas 1-3 Szkoły Podstawowej 18 w Toruniu.  Zapraszamy do...

„Prymus Pomorza i Kujaw Plus”

„Prymus Pomorza i Kujaw Plus”

Informujemy, że Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego uruchomił program stypendialny dla uzdolnionej młodzieży szkolnej pod nazwą „Prymus Pomorza i Kujaw Plus”. Nabór wniosków o przyznanie stypendium z nowego programu zaplanowano na termin od...