Dokumenty szkolne

Uchwała Nr 708/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 5 w Toruniu im. Arkadego Fiedlera, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Arkadego Fiedlera i Gimnazjum Nr 18 w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Toruniu


Wyświetl dokument

Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Toruniu


Wyświetl dokument

Statut Szkoły Podstawowej nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Toruniu


Wyświetl dokument

Zbiór zasad oraz wewnętrzna szczegółowa procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, ich rodziców i pracowników obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 18 w Toruniu


Wyświetl dokument