Historia szkoły

Jak to się wszystko zaczęło, czyli historia Szkoły Podstawowej n18 w Toruniu

Historia utworzenia Szkoły Podstawowej nr 18 wiąże się ściśle z powstaniem osiedla mieszkaniowego ,,Na Skarpie”. Pierwszy dzwonek zabrzmiał 1 września 1983 roku. W tym dniu naukę rozpoczęło około 1700 uczniów. Odziały były bardzo liczne i na ogół przekraczały 35 uczniów. Nad całością czuwał pierwszy dyrektor mgr Edwin Puchała i 80 nauczycieli. Z powodu trudnych warunków lokalowych nauka musiała odbywać się na trzy zmiany (od 7.30 do 19.15). Pracowano również w soboty, kiedy to odbywały się zawody sportowe, zajęcia artystyczne, działały liczne koła zainteresowań. Na początku 1984 roku oddano do użytku salę gimnastyczną, a w grudniu uruchomiono basen.

Ważna data w życiu społeczności szkolnej to 19 marca 1988 roku, kiedy odbyło się  nadanie Szkole Podstawowej nr 18 imienia Arkadego Fiedlera.  W uroczystości wzięła udział rodzina patrona – żona Maria, syn Marek oraz władze oświatowe i miejskie.

W 1990 roku została uruchomiona pierwsza pracownia komputerowa. Kolejnym ważnym krokiem było utworzenie klas integracyjnych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pierwszy taki oddział rozpoczął naukę we wrześniu 1995 roku.

W związku ze zmianami w systemie nauczania w 1997 roku utworzono Zespół Szkół nr 5, w skład którego weszła Szkoła Podstawowa nr 18 i nowo powstałe XII Liceum Ogólnokształcące (1997-2013). Cztery lata później w ramach Zespołu Szkół nr 5 powstało Gimnazjum nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi (2001-2019).

Przez prawie 40 lat istnienia naszej szkoły placówką kierowali:

mgr Edwin Puchała (1983-1990)

mgr Wiesława Neumann (1990-1992)

mgr Danuta Rak (1992-1994)

mgr Andrzej Bąkalski (IX-XII 1994)

mgr Małgorzata Waloch (1995-1997)

mgr Maria Makowska (1997-2012)

mgr Małgorzata Suckiel (2012-2017)

mgr Magdalena Bereska (2017-…)