,Jesteśmy szkołą publiczną położoną w centrum toruńskiego osiedla Na Skarpie. Już 39 lat kształcimy młodych torunian, którzy z powodzeniem osiągają sukcesy w szkole, a potem w życiu zawodowym. Możemy się pochwalić tym, że  wśród naszych absolwentów są osoby z pierwszych stron gazet, pełniące ważne funkcje w życiu społecznym.

To, co nas charakteryzuje, to:

1. wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli,
2. szeroki wachlarz zajęć dodatkowych,
3. wysoki poziom zajęć dydaktycznych,
4. edukacja proekologiczna i prozdrowotna,
5. ciekawa oferta edukacyjna,
6. realizacja programów profilaktycznych, programów własnych nauczycieli, innowacji pedagogicznych.

Nasza Szkoła od 28 lat  prowadzi oddziały integracyjne, w których, oprócz uczniów sprawnych, uczą się uczniowie niepełnosprawni. Oddziały integracyjne organizuje się w celu umożliwienia uczniom niepełnosprawnym zdobycia wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości w warunkach szkoły ogólnodostępnej. Wśród naszych uczniów są również dzieci utalentowane, które osiągają wybitne sukcesy w licznych konkursach międzyszkolnych, z czego jesteśmy dumni. Chwalimy się sukcesami  naszej wybitnie uzdolnionej młodzieży, publikując jej osiągnięcia na Facebooku, Instagramie oraz na portalu YouTube.