Instrukcja logowania do platformy Microsoft 365 (Office.com)

Instrukcja logowania do platformy Microsoft 365 (Office.com) dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 18 w Toruniu:

  1. Uczeń otrzymuje szkolne konto (mail i hasło) od wychowawcy lub nauczyciela informatyki.
  2. Po wpisaniu adresu internetowego na platformie Microsoft 365 (office.com) uczeń loguje się szkolnym kontem np.: j.kowalski@uczen.sp18.edu.torun.pl i wpisuje hasło.
  3. Hasło do logowania, które uczeń otrzymał od wychowawcy lub nauczyciela informatyki można zmienić samodzielnie.
  4. W przypadku zagubienia hasła należy zwrócić się przez dziennik elektroniczny do wychowawcy z prośbą o utworzenie nowego hasła. 
  5. Po zalogowaniu się przez ucznia na platformie Microsoft 365 (office.com) można uruchomić aplikację TEAMS. Aplikacja będzie działała w przeglądarce internetowej.
  6. Zalecane jest pobranie aplikacji ze strony internetowej Microsoft, zainstalowanie jej i zalogowanie się szkolnym kontem ucznia.
  7. Po poprawnym zalogowaniu wyświetlą się wszystkie spotkania (zespoły), do których uczeń został dodany przez nauczyciela.

Ważne informacje:

  • Uczeń może dołączyć do zajęć na Teams tylko jeśli korzysta ze szkolnego konta.
  • W przypadku konieczności zmiany hasła należy przesłać zgłoszenie przez dziennik elektroniczny do wychowawcy.
  • Jeżeli jakiś zespół (przedmiot) nie wyświetla się w Teams należy zwrócić się przez dziennik elektroniczny do nauczyciela przedmiotu z prośbą o dodanie ucznia.
Microsoft 365
Microsoft 365