Integracja w szkole

Integracja w szkole

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera istnieje od 1983 roku. W 1995 roku utworzono pierwszą klasę integracyjną. Przez kilkanaście lat istnienia integracji w naszej szkole udało się nam przystosować bazę szkoły do potrzeb uczniów niepełnosprawnych:
• zbudowano podjazdy,
• zainstalowano windę,
• wyposażono sale lekcyjne w sprzęt niezbędny do funkcjonowania i nauki dla uczniów z różnego rodzaju dysfunkcjami,
• stworzono salę do terapii integracji sensorycznej,
• wyposażono salkę do zajęć gimnastyki korekcyjnej,
• dostosowano również toalety.
Specjalizujemy się w nauczaniu dzieci niepełnosprawnych ruchowo. Jesteśmy także otwarci na uczniów z innymi dysfunkcjami: zaburzenia genetyczne, zagrożenie niedostosowaniem społecznym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, zespołem Aspergera, autyzmem.
Kiedy kończą się lekcje przychodzi czas na wspólną zabawę. W szkole organizowane są różnorodne imprezy; obok typowo szkolnych mamy szereg charakterystycznych tylko dla naszej szkoły.
Posiadamy w szkole Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji „Równamy szans”, którego głównym celem jest wspieranie działań szkoły w zakresie kształcenia integracyjnego prowadzonego, a tym samym równanie szans w edukacji uczniom niepełnosprawnym.
(informacja o Stowarzyszeniu w osobnej zakładce).