Projekty terapeutyczne

 

Od 20.03.2018 do 30.11.2018 roku realizowany jest kolejny już z serii projekt terapeutyczny.

Współfinansowany jest w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i stanowią kontynuację działań podejmowanych w poprzednich latach.

Projekt dotyczy dzieci z trudnościami w przetwarzaniu wrażeń zmysłowych. Przez zmysły do umysłu „- zajęcia terapii integracji sensorycznej dla dzieci i młodzieży (edycja 3)  – zajęcia terapii integracji sensorycznej dla dzieci niepełnosprawnych” to tytuł projektu, na który uzyskaliśmy wsparcie ze środków PFRON.