Osiągnięcia uczniów

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 18 w Toruniu każdego roku szkolnego biorą aktywny udział w wielu konkursach i zawodach –naukowych, plastycznych, literackich, muzycznych, recytatorskich, sportowych i innych. Ich zaangażowanie, a często też ciężka praca, zakończone są licznymi sukcesami. Dlatego, aby promować osiągnięcia uczniów, na parterze szkoły powstała gablota, w której eksponowane są dyplomy zdobyte przez uczestników poszczególnych konkursów i zawodów.

Założona została również Księga Osiągnięć  Uczniów Szkoły Podstawowej nr 18 w Toruniu, w której, od wielu lat, umieszczane są dyplomy oraz informacje o sukcesach naszych uczniów w konkursach międzyszkolnych, wojewódzkich, ogólnopolskich.

Tradycją stał się, organizowany w czerwcu każdego roku,  Pokaz Talentów, podczas którego uczniowie osiągający sukcesy występują przed rodzicami i  społecznością szkoły, a także  otrzymują zaszczytny tytuł  „Laureata Prezentacji Talentów”.

Wszystkie informacje o  osiągnięciach,  dotyczących danego roku szkolnego, są też zbierane, zapisywane i umieszczane na stronie szkoły. Każdy może się z nimi zapoznać.