Drodzy Ósmoklasiści! Poniżej przekazujemy informacje specjalnie dla Was 🙂. Znajdziecie tu m.in. bazę szkól, do których chcielibyście uczęszczać i komunikaty dotyczące egzaminu ósmoklasisty.


Szanowni Państwo,
w związku z sytuacją epidemii w kraju przypominam o dokumentach dotyczących organizacji egzaminu ósmoklasisty w maju (25-26-27 maja), ukazały się: aktualizacja Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 oraz Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzenia w 2021 r. egzaminów. Są one dostępne na stronie https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/ , podaję także bezpośrednie linki do tych dokumentów:

http://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20210419%20E8%20Informacja%20AKT_2.pdf

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20210419%20Przeprowadzanie%20EGZAMINY_2021%20COVID%20Wytyczne%20PUBL.pdf

Szczegółowe rozwiązania dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty , związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego, zostały określone w Wytycznych CKE.
Dotyczą one:
1. ewentualnej zmiany sali, w której dany uczeń będzie pisał egzamin;
2. zasad wejścia do szkoły (zachowanie odstępu 1,5 m między wchodzącymi uczniami, wejście do budynku szkoły po uprzednim zdezynfekowaniu rąk przy wejściu), przemieszczania się po korytarzach szkolnych tyko w maseczce, możliwości zdjęcia maseczki po zajęciu miejsca w sali, losowania numeru stolika przez członka zespołu nadzorującego w obecności ucznia;
3. zasad bezpieczeństwa na sali egzaminacyjnej (mniejsza liczba uczniów piszących, stoliki rozmieszczone w odległości co najmniej 1,5 m, używanie jedynie własnych przyborów, zakładanie maseczki w sytuacji kontaktu z zespołem nadzorującym);
4. zasad opuszczenia szkoły z zachowaniem zalecanych odległości między uczniami.
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/Wytyczne%20CKE%20MEN%20i%20GIS_plakat.jpg
Zapewniam, że dołożymy wszelkich starań, by egzamin odbył się z zachowaniem wszystkich procedur i wytycznych sanitarnych.
Wszystkie szczegółowe informacje będą przekazywane w kolejnych wiadomościach przeze mnie lub wychowawców.
W razie wątpliwości, pytań proszę o kontakt.
Z wyrazami szacunku
– Joanna Góźdź-Piasek
(-) wicedyrektor