Adresy wsparcia

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
ul. Kosynierów Kościuszkowskich 6
rejestracja:  56 622 46 17,  56 648 10 41
sekretariat : 56 622 29 91
sekretariat@ppp.torun.pl

PORADNIA PSYCHIATRYCZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Toruń, ul. Mickiewicza 24/26
Tel.56 658 08 12

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 40c – siedziba główna
tel. (56) 65 08 565
sekretariat(at)mopr.torun.pl

KUJAWSKO – POMORSKIE TOWARZYSTWO RODZIN I PRZYJACIÓŁ DZIECI UZALEŻNIONYCH „POWRÓT Z U”
Toruń, ul. Jęczmienna 10
Tel. 56 622 62 14
884004033

TOWARZYSTWO PRZECIWDZIAŁANIA IPROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ
Toruń, ul. Jęczmienna 10/7, III piętro
tel/faks: (56) 652 23 94
e-mail: office@tppu.org

MIEJSKI OŚRODEK EDUKACJI I PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ
Toruń, ul. Kasztanowa 16
Sekretariat: 56 6458996
56 650 74 06
Dział Profilaktyki i wsparcia: 56 645 89 69