Wsparcie osób niepełnosprawnych

1) Miejski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży
ul. Łyskowskiego 15
87-100 Toruń
tel. 056-648-16-26, 056-648-05-06
Ośrodek prowadzi kompleksową rehabilitację dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD) i innymi schorzeniami ośrodkowego układu nerwowego (OUN).
* Zapewnia opiekę i odpłatne wyżywienie na Oddziale Dziennym dzieciom z MPD
i OUN w wieku od 2 do 6 lat (od 630-1500).
* Prowadzi Poradnię Wad Postawy dla dzieci – diagnozuje i leczy.

2) Pracownia Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych
Szosa Chełmińska 254
87-100 Toruń
tel. 056-650-90-59

4) Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
ul. Szczytna 13
87-100 Toruń
tel. 056-622-87-14, 056-622-56-74
W godzinach urzędowania czynna jest również Galeria Twórczości Osób Niepełnosprawnych.
Ośrodek prowadzi bibliotekę oraz zbiór płyt i kaset. Księgozbiór zawiera książki tradycyjne i mówione dla osób z różnym upośledzeniem, ponadto rodzice dzieci niepełnosprawnych mogą uzyskać tu porady oraz materiały do pracy z dziećmi. Ośrodek dostarcza książki, płyty, kasety osobom, które nie wychodzą z domu, po uprzednim kontakcie telefonicznym.

5) Fundacja Ducha Na Rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych
ul. Szosa Bydgoska 15
87-100 Toruń
tel. 056-654-95-83
tel. fax 622-69-79
Formy pomocy: hipoterapia, wypoczynek dla niepełnosprawnych:
-Obozy rehabilitacyjne,
-rajdy tatrzańskie,
-obozy konno-wspinaczkowe,
-obozy wędrowne,
-obozy integracyjne,
-obozy konno-kajakowe,

6) Fundacja Na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „Daj Szansę”
ul. Piskorskiej 11
87-100 Toruń
tel. 056-648-23-63
Cel – pomoc dzieciom, rodzicom wychowującym dzieci z porażeniem mózgowym. Rehabilitacja dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym metodą Glenna-Domana.
Formy pomocy:
-programy stymulujące rozwój dziecka (po konsultacjach pedagoga, psychologa, rehabilitanta, logopedy, lekarza ustala się optymalny program usprawniający);
-pomoc w edukacji (indywidualne programy);
-zajęcia grupowe dla rodziców

7) Polski Związek Głuchych
ul. Krasińskiego 70
87-100 Toruń
tel. 056-655-41-09, 056-622-62-19
Dni i godz. urzędowania: poniedziałek, piątek 8.00.-15.00, wtorek, czwartek 8.00.-21.00
Rehabilitacja dzieci i młodzieży z wadami słuchu oraz pomoc osobom z wadą słuchu we wszystkich sprawach życiowych.

8) Polski Związek Niewidomych
ul. Okólna 169
87-100 Toruń
tel. 056-652-06-83
Dni i godziny urzędowania: codziennie od 7.45-15.15, środa 8.00.-17.00.
Rehabilitacja niewidomych i słabowidzących dorosłych i dzieci.
Można tu za częściową odpłatnością uzyskać sprzęt rehabilitacyjny i pomoce optyczne np. książki z powiększonym drukiem, papier do pisania pismem Braille’a.

9) Polski Związek Emerytów i Rencistów
ul. Strumykowa 4
87-100 Toruń
tel. 056-622-87-83
Dni i godziny urzędowania: poniedziałek, wtorek, piątek 10.00.-14.00, środa 15.00.-17.00.
Pomoc socjalna, kulturalna i pośrednictwo prawne.

10) RC Fundacja Konsultingu i Rehabilitacji
ul. Podmurna 50/2
87-100 Toruń
tel/fax: 056-655-06-77
Prowadzi mieszkania chronione dla osób chorych psychicznie.

11) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Oddział Kujawsko-Pomorski w Toruniu
ul. Szosa Chełmińska 28
87-100 Toruń
tel. 056-654-66-92

Linki do ciekawych stron:

Jak funkcjonuje dziecko z zespołem Aspergera i jego otoczenie

Jak świat widzą dzieci z autyzmem

Wspaniali ludzie