Wyniki badań wody – 04.03.2024 cz.2

LABORATORIUM BADAWCZE AKREDYTOWANE PRZEZ PCA nr AB 429 SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY nr 800/24 Druk nr PJ 24 - 10 2024.01.04 wyd. 19 Strona 1 z 1 Zleceniodawca: Szkoła Podstawowa nr 18 im. Arkadego Fiedlera ul. Wyszyńskiego 1/5 ; 87-100 Toruń Numer zlecenia: 800/24 Numer...

czytaj dalej

Wyniki badań wody – 04.03.2024

ABORATORIUM BADAWCZE AKREDYTOWANE PRZEZ PCA nr AB 429 SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY nr 799/24 Druk nr PJ 24 - 10 2024.01.04 wyd. 19 Strona 1 z 1 Zleceniodawca: Szkoła Podstawowa nr 18 im. Arkadego Fiedlera ul. Wyszyńskiego 1/5 ; 87-100 Toruń Numer zlecenia: 799/24 Numer i...

czytaj dalej

Wyniki badań wody – 19.02.2024

LABORATORIUM BADAWCZE AKREDYTOWANE PRZEZ PCA ff AB429 SPRAWoZDANIE Z BADAŃ woDY nr 645/24 ul. Wyszyńskiego l/5 ; 87-100 Tonrń Numer zleceńa: 645/24 Numer i opi§ próbki: 105sI24 - lło.la z niecw ba,śenowej , temperatura pobrunej próbki 1,ody tłg PN-77/C-04584B'- 26, C...

czytaj dalej

Wyniki badań wody – 15.02.2024 r. cz.2

 LABORATORIUM BADAWCZE AKREDYTOWANE PRZEZ PCA nr AB 429 SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY nr 395/24   Druk nr PJ 24 - 10 2024.01.04 wyd. 19 Strona 1 z 2   Zleceniodawca: Szkoła Podstawowa nr 18 im. Arkadego Fiedlera  ul. Wyszyńskiego 1/5 ; 87-100...

czytaj dalej

Wyniki badań wody – 15.02.2024 r. cz.1

LABORATORIUM BADAWCZE AKREDYTOWANE PRZEZ PCA nr AB 429 SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY nr 394/24 Druk nr PJ 24 - 10 2024.01.04 wyd. 19 Strona 1 z 2 Zleceniodawca: Szkoła Podstawowa nr 18 im. Arkadego Fiedlera ul. Wyszyńskiego 1/5 ; 87-100 Toruń Numer zlecenia:...

czytaj dalej

Wyniki badań – 19.01.2024

LABORATORIUM BADAWCZE AKREDYTOWANE PRZEZ PCA nr AB 429SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY nr 173/24Druk nr PJ 24 - 10 2024.01.04 wyd. 19 Strona 1 z 1Zleceniodawca: Szkoła Podstawowa nr 18 im. Arkadego Fiedleraul. Wyszyńskiego 1/5 ; 87-100 ToruńNumer zlecenia: 173/24Numer i opis...

czytaj dalej

Wyniki badań – 05.01.2024

LABORATORIUM BADAWCZE AKREDYTOWANE PRZEZ PCA nr AB 429 SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY nr 21/24 Druk nr PJ 24 - 10 2023.04.04 wyd. 18 Strona 1 z 1 Zleceniodawca: Szkoła Podstawowa nr 18 im. Arkadego Fiedlera ul. Wyszyńskiego 1/5 ; 87-100 Toruń Numer zlecenia: 21/24 Numer i...

czytaj dalej

Wyniki badań c.d. – 05.01.2024

LABORATORIUM BADAWCZE AKREDYTOWANE PRZEZ PCA nr AB 429 SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY nr 22/24 Druk nr PJ 24 - 10 2023.04.04 wyd. 18 Strona 1 z 1 Zleceniodawca: Szkoła Podstawowa nr 18 im. Arkadego Fiedlera ul. Wyszyńskiego 1/5 ; 87-100 Toruń Numer zlecenia: 22/24 Numer i...

czytaj dalej

Wyniki badań – 16.11.2023

LABORATORIUM BADAWCZE AKREDYTOWANE PRZEZ PCA nr AB 429SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY nr 4559/23 Druk nr PJ 24 - 10 2023.04.04 wyd. 18 Strona 1 z 1Zleceniodawca: Szkoła Podstawowa nr 18 im. Arkadego Fiedleraul. Wyszyńskiego 1/5 ; 87-100 ToruńNumer zlecenia: 4559/23Numer i...

czytaj dalej