Usprawiedliwienie nieobecności

Usprawiedliwianie nieobecności ucznia w e-Dzienniku

!! Zgodnie z pkt.2 §13 „Regulaminu korzystania z dziennika elektronicznego”:

„Rodzic (prawny opiekun) osobiście odpowiada za swoje konto w dzienniku elektronicznym. Zobligowany jest do nieudostępniania loginu i hasła osobom nieupoważnionym, w tym swojemu dziecku.”

Procedura usprawiedliwiania przez rodzica/opiekuna prawnego zarejestrowanych w systemie nieobecności ucznia – poprzez przeglądarkę

 • Zaloguj się do systemu UONET+ jako rodzic i przejdź do Witryny ucznia i rodzica.
 • W bocznym menu wybierz zakładkę Frekwencja.
 • Wyświetl w tabeli tydzień, w którym Twoje dziecko było nieobecne.
 • Zaznacz pola wyboru przy tych nieobecnościach, które chcesz usprawiedliwić. Wszystkie lekcje w dniu
  możesz szybko wybrać poprzez zaznaczenie pola wyboru w nagłówku dnia tygodnia.

Pola wyboru w wierszu nagłówkowym tabeli frekwencji wyświetlają się tylko w dniach, w których uczeń był nieobecny oraz w dniach po dniu bieżącym (pod warunkiem, że w jednostce włączona jest obsługa usprawiedliwień).

 • Aby usprawiedliwić zaznaczone lekcje, kliknij znajdujący się pod tabelą przycisk Usprawiedliw.
 • W wyświetlonym oknie wypełnij pole Treść i kliknij przycisk Wyślij do wychowawcy.

Usprawiedliwiane nieobecności zostaną oznaczone ikoną

jako oczekujące na decyzję wychowawcy.

Wychowawca może usprawiedliwienie rodzica zatwierdzić lub odrzucić.


Jeśli usprawiedliwienie zostanie zatwierdzone, to wpis nieobecności nieusprawiedliwionej (-) zmieni się na wpis nieobecności usprawiedliwionej (u). Zmieni się również odpowiednio kolor podświetlenia lekcji (z pomarańczowego na żółty).

Jeśli wychowawca odrzuci usprawiedliwienie, to ikona

przy lekcji zmieni się na ikonę

PROCEDURA USPRAWIEDLIWIANIA W APLIKACJI MOBILNEJ DZIENNICZEK VULCAN

Jeśli jesteś zarejestrowanym rodzicem (opiekunem) w systemie Vulcan szkoły, do której uczęszcza dziecko, najszybciej nieobecność usprawiedliwić można w aplikacji Dzienniczek Vulcan.

 • Uruchamiamy aplikację
 • Na ekranie początkowym aplikacji wybieramy pozycję NOWE WPISY FREKWENCYJNE  -> ZOBACZ WSZYSTKIE WPISY FREKWENCJI
 • W poszczególnych dniach (za pomocą opcji TYDZIEŃ, MIESIĄC, ROK znajdujemy dzień z nieobecnością i zaznaczamy WSZYSTKIE pola z godzinami nieobecności. Gdy już zaznaczymy wszystkie, naciskamy przycisk USPRAWIEDLIW
 • W polu treść usprawiedliwienia wpisujemy powód nieobecności dziecka na usprawiedliwianych zajęciach. Na koniec akceptujemy nasze usprawiedliwienie poprzez naciśnięcie przycisku (7)

Linki do wideo: