Nabór do klas pierwszych

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 w Toruniu ogłasza nabór do klas pierwszych:

  • integracyjnej,
  • ogólnodostępnej,
  • sportowej o profilu pływackim.

Rekrutacja elektroniczna do klas pierwszych rozpoczyna się 4 marca 2024 r. od godziny 12.00 i będzie trwała do 15 marca 2024 r. do godziny 15.00. Do klasy sportowej mogą kandydować również dzieci spoza rejonu. Na stronie miasta został ogłoszony komunikat pn. „Nabór do przedszkoli i klas pierwszych”. Link do komunikatu: https://www.torun.pl/pl/nabor-do-przedszkoli-i-klas-pierwszych-3

Rekrutacja będzie odbywała się przy pomocy systemu informatycznego. Wnioski wraz
z odpowiednimi oświadczeniami potwierdzającymi kryteria, po zarejestrowaniu na stronie naboru kandydata: www.torun.podstawowe.vnabor.pl składamy w sekretariacie szkoły do 15.03.2024 r. do godziny 15.00. Proszę pamiętać o podpisach obojga rodziców. Osoby posiadające Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany mogą złożyć wniosek bez potrzeby osobistego stawiennictwa z wnioskiem w wybranej placówce. Wniosek składany w formie elektronicznej (w zależności od sytuacji rodzinnej) wymaga elektronicznego potwierdzenia przez obojga rodziców.

Szczegółowy harmonogram postępowań rekrutacyjnych do klas pierwszych w szkołach podstawowych określa zarządzenie Prezydenta Miasta Torunia nr 11 z dnia 24 stycznia 2024 r. – https://bip.torun.pl/zarzadzenie/56226/zarzadzenie-nr-11-2024

Dzieci z obwodu składają tylko zgłoszenie i oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły, nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, ale rejestrują się w systemie i przynoszą zgłoszenie do szkoły obwodowej.

Uwaga!

Przypominamy, że termin składania wniosków do klasy sportowej jest krótszy i trwa tylko od 4 do 8 marca 2024 r.

Wnioski do klasy sportowej, po zarejestrowaniu na stronie naboru, składamy w sekretariacie szkoły wraz ze zgodą rodziców na uczęszczanie dziecka do klasy sportowej oraz z orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej potwierdzającym, że kandydat posiada stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w oddziale sportowym do 08.03.2024 r. do godziny 15.00.

Termin Testu sprawności dla kandydatów do klasy sportowej zostanie podany wkrótce. Do klasy sportowej zapraszamy również dzieci spoza rejonu.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej i FB.

Dziecko z listy kandydatów zakwalifikowanych do danej szkoły zostaje przyjęte do tej szkoły, jeżeli rodzic w terminie do 16 kwietnia 2024 r. do godz. 15.00 potwierdzi wolę przyjęcia dziecka, dostarczając do przedszkola wypełniony formularz (formularz Potwierdzenie Woli dostępny w Plikach do pobrania na stronie kandydata).

Potwierdzenie woli rodzice mogą złożyć na trzy sposoby opisane na str. 6 i 7 Zasad rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń dostępnych w Plikach do pobrania na stronie kandydata.

Brak potwierdzenia woli przez rodzica w wyznaczonym terminie będzie skutkował nieprzyjęciem dziecka do danej szkoły.

Dziękujemy ósmoklasistom!

Dziękujemy ósmoklasistom!

Dziękujemy naszym wspaniałym ósmoklasistom, którzy działali w Samorządzie Uczniowskim, Szkolnym Klubie Wolontariatu ,,Dla Kogoś" i Szkolnym Klubie Mediatora. Brawo dla Was! kl. 8 a: Weronika B., Kalina D., Patrycja P., Anna P., Kornelia S., Nadia W.; kl. 8 b: Mateusz...

Uczniowie przekazali dary

Uczniowie przekazali dary

Uczniowie klasy 7 b w imieniu Szkolnego Klubu Wolontariatu ,,Dla Kogoś” przekazali dary dla podopiecznych Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. ks. Jerzego Popiełuszki. Wolontariat "Dla kogoś"

Przygoda na końskim grzbiecie

Przygoda na końskim grzbiecie

Klasa 3a integracyjna w obecnym roku szkolnym realizuje innowację pedagogiczną "Rodzinni pasjonaci". Siódme rodzinne spotkanie z pasją "Przygoda na końskim grzbiecie" odbyło się 11.05.2024r. w stadninie koni. Do Grabowca zaprosili nas Rodzice Ewy Państwo Agnieszka i...